ចំនួនអ្នកស្លាប់ ក្នុងហេតុការណ៍ វាយប្រហារកណ្ដាល ក្រុងប៉ារីស បានកើនដល់ ១៣២នាក់

ប៉ារីស ៖ យោងតាមការបញ្ជាក់ របស់មន្ទីរទេព្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស បានឲ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុង ហេតុការណ៍បាញ់ និងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីស បានកើនឡើងដល់ ១៣២នាក់ បន្ទាប់ពីមាន ជនរងគ្រោះចំនួន ៣នាក់បានស្លាប់ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ AFP ចេញផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥៕

ចំនួនអ្នកស្លាប់ ក្នុងហេតុការណ៍ វាយប្រហារកណ្ដាល ក្រុងប៉ារីស បានកើនដល់ ១៣២នាក់