ខណៈ​នេះ​គណៈ​កម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ​សភា​កំពុង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​សំណុំ​រឿង​លោក​សម រង្ស៊ី

ខណៈ​នេះ​គណៈ​កម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ​សភា​កំពុង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​សំណុំ​រឿង​លោក​សម រង្ស៊ី

  • ខណៈ​នេះ​គណៈ​កម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋ​សភា​កំពុង​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​សំណុំ​រឿង​លោក​សម រង្ស៊ី已关闭评论
  • 203 views
  • Hide Sidebar
    A+