សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន


សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

ក្មេង​​កម្ពុជា​ចំនួន ១០០​ នាក់​បាន​ចូល​រួម​​ហ្វឹកហាត់​ជាមួយ​ក្លិប​បាល់ទាត់​​អាជីព​​ Omiya Ardja ដែល​មក​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​នៅ​តារាង​បាល់ទាត់​ KB កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ម្សិល​មិញ​ក្នុង​កម្មវិធី​មាន​​ឈ្មោះ​ថា ​Omiya Ardja Soccer Clinic in Cambodia ​។

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

កញ្ញា Ami Shindo

 

​កញ្ញា Ami Shindo ​អ្នក​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​​​​ខាង​លើ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កម្ម​វិធី​រៀប​ឡើង​មាន​រយៈ​ពេល ២​ថ្ងៃ​​គឺ​ថ្ងៃ​ទី១៥ និង​ ១៦ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ​។ ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី១៥ ម្សិល​មិញ​នេះ​មាន​ក្មេងៗ ​ចំនួន ១០០​នាក់​បាន​ចូល​រួម​ហ្វឹកហាត់​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រូ​ៗ ដែល​មក​ពី​​​ក្លិប​ Omiya ជា​អ្នក​បង្ហាត់។ ក្មេង​ដែល​ចូលរួម​បាន​ទទួល​បាន​ស្បែក​ជើង​​​លេង​បាល់​ទាត់​ អាវយឺត ប៊ិច ដោយ​គ្មាន​ការ​បង់​ប្រាក់​ និង​ទទួល​បាន​ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ពី​គ្រូ​ជំនាញ​របស់​ក្លិប​មក​ពី​ជប៉ុន​មួយ​នេះ​ទៀត​។ សម្រាប់​​ម៉ោង ៣រសៀល​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ​​ពួក​គេ​ នឹ​ង​ចាប់​ផ្ដើម​បង្ហាត់​​ក្មេង ១០០​ នាក់​ផ្សេង​ទៀត ​​អ្នក​ដែល​ចង់​ចូល​រួម​អាច​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​តារាង​បាល់ទាត់ 3G៕ ​

 

ខាង​​ក្រោម​ជា​សកម្ម​ភាព​ហ្វឹកហាត់​ម្សិលមិញ​របស់​ក្មេង​​ៗ​កម្ពុជា៖

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

សកម្ម​ភាព​បង្ហាត់ក្មេង​​​បាល់ទាត់​​កម្ពុជា ​១០០​នាក់​ម្សិល​មិញ​របស់​ក្លិប​​មក​ពី​ជប៉ុន

 

អត្ថបទ៖​ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​​​​​