៩​ ចំណុច​ជួយ​អ្នក​សុខ​សុវត្ថិភាព​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក


៩​ ចំណុច​ជួយ​អ្នក​សុខ​សុវត្ថិភាព​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក

ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់ កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក បណ្ដែត​ប្រទីប សំពះព្រះខែ និង​អក​អំបុក គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ បាន​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាជន​ទាំង​អស់ មេត្តា​អនុវត្ត​នូវ​៩​ចំណុច​ដូច​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ទាំង​អស់​គ្នា ចៀសវាង​សប្បាយ​ក្លាយ​ជា​ទុក្ខ ៖

 

 

៩​ ចំណុច​ជួយ​អ្នក​សុខ​សុវត្ថិភាព​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក

 

 

៩​ ចំណុច​ជួយ​អ្នក​សុខ​សុវត្ថិភាព​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក

 

៩​ ចំណុច​ជួយ​អ្នក​សុខ​សុវត្ថិភាព​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក

 

 
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា