បុរស​អាច​នឹង​កើត​ជំងឺ​សរសៃឈាម​បេះដូង ប្រសិន​មិន​បរិភោគ​អាហារ​ពេលព្រឹក​

ការស្រាវជ្រាវ​មួយ​របស់​អាមេរិក​ទើប​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹងថា បុរស​ដែល​មិន​ទទួលទាន​អាហារ​ពេលព្រឹក​មានការ​ប្រឈម​កើត​ជំងឺ​សរសៃឈាម​បេះដូង ឬ​ធ្វើទុក្ខ​បេះដូង​ខ្ពស់ជាង​ប្រៀប​នឹង​អ្នក​ទទួលទាន​។ ប្រកាស​លើ​ទស្សនា​វ​ដ្តី Circulation ការស្រាវជ្រាវ​របស់​សាលា​សុខភាព​សាធារណៈ​សកល​វិទ្យាល័យ​ហា​វ៉ាដ វិភាគ​ទម្លាប់​ទទួលទាន​រាល