ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បានប្រកាស​ប្រាប់​ពលរ​ដ្ឋ​ខ្លួន ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ តាម​ព្រលានយន្តហោះ អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​ក្នុងថ្ងៃនេះ

ភ្នំពេញ​៖ ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា បានប្រកាស​ប្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋ​របស់ខ្លួន ឲ្យ​ពន្យារពេល​ក្នុងការ​ធ្វើ​ដំ ណើ​រ​ទៅកាន់​ព្រលានយន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​។ ការស្នើ​ឲ្យ​ពន្យារ​នេះ ដោយសារតែ​ស្ថានទូត​អង់គ្លេស បាន បញ្ជាក់ថា មកពី​ភាព​តានតឹង​ផ្នែក​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា បាន​កើនឡើង​សាជាថ្មី​។​