លោក សម រង្ស៊ី ប្រកាស​ពី​ការពន្យារពេលត្រឡប់​មក​កម្ពុជា

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​លោក​សមរង្ស៊ី​បានបញ្ជាក់​នៅក្នុង​Facebook ផ្ទាល់ខ្លួន​នា​រសៀល​នេះ​ថា​លោក​បាន​ពន្យារ​ពេល​ក្នុង​ការវិល​ត្រឡប់មក កម្ពុជា​ដែល​គ្រោង​នឹង​ត្រឡប់​មកដល់​នៅ​ម៉ោង​១១​យប់ ថ្ងៃទី​១៦ ខែវិច្ឆិកា​នេះ ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ​លោក​មិនទាន់បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់លាស់​អំពី​ពេលវេលា​ដែល​ត្រូវ ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​នៅពេលណា​នោះទេ៕

លោក សម រង្ស៊ី ប្រកាស​ពី​ការពន្យារពេលត្រឡប់​មក​កម្ពុជា