​ស្ត្រី​ម្នាក់​ជាប់គុក​៨​ឆ្នាំ​ពីបទ​ក្លែង​ធ្វើជា​មនុស្ស​ប្រុស​ដើម្បី​រួមភេទ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ​ខ្លួន​

 ​នារី​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ឈ្មោះ Gayle Newland អាយុ​២៥​ឆ្នាំ ត្រូវបាន​តុលាការ កាត់ទោស​ដាក់ពន្ធនាគា​រ​រយៈពេល​៨​ឆ្នាំ ពីបទ​ក្លែងខ្លួន​ធ្វើជា​មនុស្ស​ប្រុស ដើម្បី​អាចមាន​ឱកាស​រួមភេទ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ​ម្នាក់​ដែលជា​នារី​ដូចគ្នា​។ ​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​