​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ


​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

​ក្រុម​​អ្នក​គាំទ្រ​បាល់ទាត់​យ៉ាង​ច្រើន​បាន​នាំ​គ្នា​ទៅ​ថត​រូប​លេង​​ជា​មួយ​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​​កាល​​ពី​​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ​​ម្សិល​មិញ​នេះ​នៅ​ផ្សា​រ​ទំនើប​ AEON ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។ ការ​ជួប​អ្នក​គាំទ្រ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ពេល​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ប្រកួត​នឹង​ជប៉ុន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​វិច្ឆិកា នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​នៃ​យុទ្ធនាការ​ជម្រុះ​បាល់ទាត់​ពិភព​លោក​ឆ្នាំ​២០១៨។ ​ខាង​ក្រោម​ជា​រូប​ភាព​ត្រជាក់​​ភ្នែក​ដែល​ផ្ដិត​ដោយ​ក្រុម​ការងារ​របស់​​​ Sabay ៖​​

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

 

 

​អ្នក​គាំទ្រ​ Selfie ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​​​នៅ AEON យ៉ាង​រីក​រាយ​ម្សិល​មិញ

អត្ថបទ៖ ស្រី​ សុវណ្ណដារ៉ា​