ដាក់​ទំនុក​ច្រៀង​លើ​បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​ Youtube​ ងាយ​ច្រៀង​តាម​ដូច​ខារ៉ាអូខេ​


ដាក់​ទំនុក​ច្រៀង​លើ​បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​ Youtube​ ងាយ​ច្រៀង​តាម​ដូច​ខារ៉ាអូខេ​

ដាក់​ទំនុក​ច្រៀង​លើ​បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​ Youtube​ ងាយ​ច្រៀង​តាម​ដូច​ខារ៉ាអូខេ​

 

ពេល​មើល​បទ​ចម្រៀង​ខ្លះ​តាម​ Youtube ​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ប្រាកដ​ជា​ចង់​ច្រៀង​តាម​ហើយ​មែន​ទេ? ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្លះ​ក៏​ច្រៀង​មិន​ត្រូវ​ ជា​ពិសេស​បទ​បរទេស។ ចុះ​បើ​មាន​អក្សរ​រត់​លើ​វីដេអូ​ចម្រៀង​នោះ​ទៀត​ ជឿ​ថា​ប្រិយមិត្ត​ប្រាកដ​ជា​ច្រៀង​បាន​សប្បាយ​មិន​ខាន។

 

ឥឡូវ​នេះ​បើ​ចង់​មើល​វីដេអូ​អម​ដោយ​ទំនុក​ច្រៀង​ មើល​វីដេអូ​របៀប​ដំឡើង​ Extension​ នោះ​លើ​ Browser ​Chrome​ ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

 

 

***វីដេអូ​នេះ​​បង្ហាញ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ PC ​ហើយ​ ការ​ដាក់​ Extension លើ​ Browser Chrome

 

 

មើល​គន្លឹះ៖ គន្លឹះ​ដោះ​ស្រាយ​​បើ​ចង់​ដាក់​​ឈ្មោះ​តែ​មួយ​ពាក្យ​លើ​ Facebook

 

 

ដាក់​ទំនុក​ច្រៀង​លើ​បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​ Youtube​ ងាយ​ច្រៀង​តាម​ដូច​ខារ៉ាអូខេ​

 

ដោយ៖ មាស រ័ត្ន​

នាំមកជូនដោយ

ដាក់​ទំនុក​ច្រៀង​លើ​បទ​ចម្រៀង​ក្នុង​ Youtube​ ងាយ​ច្រៀង​តាម​ដូច​ខារ៉ាអូខេ​