សភា​នឹង​ពិនិត្យ​អនុម័ត សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ចុង​ខែវិច្ឆិកា

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខនេះ នឹងពិនិត្យអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រង់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ៕

សភា​នឹង​ពិនិត្យ​អនុម័ត សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ចុង​ខែវិច្ឆិកា