អនុក្រឹត្យ​ថ្មី​នឹង​ផ្អាក​ពិន័យ ប្តឹង​ដល់​តុលាការ​ចំពោះ​អ្នក​ចោល​សម្រាម​

​ភ្នំពេញៈ យោងតាម​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង សម្រាម និង​សំណល់ រឹង និង រាវ នៅ​ទីប្រជុំជន បាន​កំណត់ថា ចំពោះ​ជន​ទាំងឡាយណា ដែល​មិន​គោរព​អនុវត្ត ការ​វេច​ខ្ចប់ ការញែក​ឬ​បែងចែក និង​ទុកដាក់​សម្រាម​តាម​ដងផ្លូវ មិនបាន​សមស្រប​តាម​ពេលវេលា​ដែល​បានកំណត់ ការ​បោះចោល​សម្រាម​តាម​ទីសាធារណៈ តាម​ដងផ្លូវ ការដុត​សម្រាម