ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​

​នៅ​ថ្ងៃទី​១៦​ខែវិច្ឆិកា ពិធី​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​៦ ស្តីពី​ហ្វឹកហ្វឺន និង​សហប្រតិបត្តិ​ការត្រៀម​ជាស្រេច​លើ​ផ្ទៃ​ទឹក​(CARAT) ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង នៅ​ទីបញ្ជាការដ្ឋាន​កង​នាវា​ជើង​ទឹក​រាម ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​។

​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ CARAT រៀបចំឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​នៃ​សមយុទ្ធ​ជើង​ទឹក​នេះ គឺ​ដើម្បី​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ស​ន្តិ​សុខ​លើ​លំហ​សមុទ្រ និង​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​រវាង​កង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​។​

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបភាព​នៃ​ពិធី​បើកសម្ពោធ​ដូចតទៅ​៖

ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​
ទិដ្ឋភាព​បើក​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ​រវាង​ទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​


​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​