កម្ពុជា​នៅ​តែ​​ស្ថិ​​តក្នុង​​ចំណោម​​ប្រទេស​​មាន​​ពិន្ទុ​ទាប​បំផុត​លើ​តម្លាភាព​ថវិកា​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១៥នេះ​

ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ពិន្ទុ​ទាប​សម្រាប់​តម្លាភាព​ថវិកា​ជាតិ​របស់​ខ្លួន។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​អង្កេត​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ថវិកា​សម្រាប់​ឆ្នាំ២​០១៥ ​នៃ​អង្គការ​ភាព​ជា​ដៃគូ​ថវិកា​អន្តរជាតិ​ ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ វិច្ឆិកា​នេះ។​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥នេះ ​មាន​ប្រទេស​ចំនួន​ ១០២ នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​បាន​ចូលរួម​ ហើយ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា​ស្ថិត​ក្នុ​ង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ទាប​ជាង​គេ​ចំនួន​ ៣២ ​នៅ​លើ​សន្ទស្សន៍​តម្លាភាព​ថវិកា។​

  • កម្ពុជា​នៅ​តែ​​ស្ថិ​​តក្នុង​​ចំណោម​​ប្រទេស​​មាន​​ពិន្ទុ​ទាប​បំផុត​លើ​តម្លាភាព​ថវិកា​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១៥នេះ​已关闭评论
  • 147 views
  • Hide Sidebar
    A+