កម្ពុជា​ប៉ះ​និង ជប៉ុន​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃនេះ​ ធានាថាកក្រើកពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក

​ការរំពឹងទុក​កំពុង​កើតមាន​ជុំវិញ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ម្សិលមិញ​នៅមុន​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ប្រទេស ដោយ​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​ជួប​ប្រកួត​ជាមួយ​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​ជប៉ុន​នៅ​ល្ងាច​នេះ​។​