ជម្រើស​១១​នាក់​របស់​កម្ពុជា​ ខណៈជប៉ុន ដាក់ Kagawa ជាប់​ដំបូង


ជម្រើស​១១​នាក់​របស់​កម្ពុជា​ ខណៈជប៉ុន ដាក់ Kagawa ជាប់​ដំបូង

គ្រូ​បង្វឹក​ជម្រើស​ជាតិ​ជប៉ុន​បាន​ដាក់​តារា​ឆ្នើម​ Kagawa ​ឲ្យ​ចូល​លេង​ក្នុង​ជម្រើស​១១​នាក់​ដំបូង ប៉ុន្តែ​តារា​ឆ្នើម Honda ស្ថិត​នៅ​បំរ៉ុង។ ចំណែក​គ្រូ​បង្វឹក​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​ជម្រើស​ជួរ​មុខ​ទាំង​អស់​ដើម្បី​ការពារ​ និង​វាយ​បក​ឲ្យ​​បាន​លឿន​ក្នុង​គោល​បំណង​ស្វែង​រក​គ្រាប់​បាល់​លើ​ជប៉ុន។

 

ជម្រើស​១១​នាក់​របស់​កម្ពុជា​ ខណៈជប៉ុន ដាក់ Kagawa ជាប់​ដំបូងក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា

 

ជម្រើស​ជាតិកម្ពុជា៖ អ៊ុំ សេរីរ័ នេន សុធារ័ត្ន, សឿយ វិសាល, ណុប តុលា  សំអឿន ពិដោរ, ឃួន ឡាបូរ៉ាវី គួច សុកុម្ភៈ សុះ សូហាណា កែវ សុខផេង  ឈិន​ ឈឿន ធារី ចន្ថាប៊ីន។
ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ជប៉ុន៖ Endo Nagatomo, Genki Haraguchi, Shinji Okaswa, Shinji Kagawa, Usami Takashi, Nishikawa Shusaka, Hotaru Yamaguchi, Makino Tomoaki, Fujiharu Hiroki និង Maya Soshidia

 

ជម្រើស​១១​នាក់​របស់​កម្ពុជា​ ខណៈជប៉ុន ដាក់ Kagawa ជាប់​ដំបូង

 

អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល