ជម្រុះ World Cup៖ ជម្រើស​ដំបូង​របស់​កម្ពុជា និង​ជប៉ុន

ក្រុមអ្នក​គាំទ្រ​កម្ពុជា។ រូបថត Facebook Bonis Meyក្នុង​ជំនួប​ជាមួយ​ភ្ញៀវជប៉ុន អ៊ុំ សេរីរ័ត្ន បន្ត​ក្នុង​តំណែង​អ្នក​ចាំទី​ជម្រើស​ដំបូង ខណៈ ប៊ិន ធារី រក្សា​តួនាទី​ជាប្រធានក្រុម បើទោះបី​ជាមាន​វត្តមាន គួច សុគម្ភៈ និងឃួន ឡាបូរ៉ាវី ក៏​ដោយ។ សម្រាប់​ជប៉ុន Shinji Kagawa ស្ថិតក្នុង​ជម្រើស​ដំបូង រីឯ​ Honda នៅ​ជាកីឡាករបម្រុង។

ជម្រុះ World Cup៖ ជម្រើស​ដំបូង​របស់​កម្ពុជា និង​ជប៉ុន
​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​