មនុស្ស ២៣នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំង ពាក់ព័ន្ធករណីបំផ្ទុះ គ្រាប់បែកនៅ កណ្ដាលក្រុងប៉ារីស

ប៉ារីស ៖ មនុស្ស ២៣នាក់ ត្រូវបានឃុំឃាំង និងអាវុធជាតិផ្ទុះមួយចំនួនត្រូវបានរឹបអូស បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការចុះឆែកឆេរនៅផ្ទះចំនួន ១០៤ខ្នង ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវាយប្រហារកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីស ស្លាប់មនុស្ស ១៣២នាក់ និងរបួសជាច្រើននាក់ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ CNN នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា៕

មនុស្ស ២៣នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំង ពាក់ព័ន្ធករណីបំផ្ទុះ គ្រាប់បែកនៅ កណ្ដាលក្រុងប៉ារីស

មនុស្ស ២៣នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំង ពាក់ព័ន្ធករណីបំផ្ទុះ គ្រាប់បែកនៅ កណ្ដាលក្រុងប៉ារីស