ការវិនិយោគ​របស់​ចិន នៅ​អាហ្រ្វិក​ធ្លាក់ចុះ ៤០ភាគរយ

ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចិន​បាន​ហុចផល​អវិជ្ជមាន​ជា​បណ្តើរៗ។ យោង​តាម​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​ចិន ការវិនិយោគ​របស់​ចិន នៅ​អាហ្វ្រិក បាន​ធ្លាក់​ចុះ ដល់​ទៅ ៤០​ភាគរយ ក្នុង​រយៈពេល​តែ​មួយខែ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៥។ ចិន​ដែល​ក្លាយ​ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទី ១​របស់​អាហ្វ្រិក តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៩ ជា​អតិថិជន​នាំមុខ​របស់​គេ​អាហ្វ្រិក ដែល​សំបូរ​ដោយ​ធនធាន​ធម្មជាតិ រ៉ែ​ក្រោមដី។