ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិកបន្ទាន់ ជាច្រើន​កន្លែង​ដាក់ពាក្យ​ភ្លាម​សម្ភាស​ន៏​ភ្លាម​

​សាលា​អន្តរជាតិ ហូ​ម​អ​ហ្វ​អ៊ីង​គ្លី​ស យើងខ្ញុំ​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ដែលមាន​បទពិសោធ​ន៏​ការងារ ដូចខាងក្រោម 1.​ ​បុគ្គលិក​ការិយាល័យ​បន្ទាន់ 2.​ ​គ្រូ​កីឡា និង​គ្រូ​ភាសា​អង់គ្លេស បន្ទាន់​