ធនាគារ​អេស៊ីលីដា សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ការផ្តល់សេវា​ព័ត៌មាន​ទៅ​អតិថិជន​

អេស៊ីលីដា ជា​ធនាគារ​ឈានមុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ បាន​ជាវ​អាជ្ញាប័ណ្ណ (​ទ្បា​យ​សិន​)Software​ចំនួន​៤​ពាន់ ពី Microsoft ដើម្បី​ព​ន្លឿ​ន​ការផ្ទេរ​ព័ត៌មាន​លំអិត​គ្រប់​ព្រឹ​ត្ដ​ការណ៍​ដល់ដៃ​អតិថិជន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស ជាមួយ​ការពង្រីក ខ្លួន​យ៉ាង​លឿន​នៃ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​របស់ខ្លួន ក្