​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​បាន​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង​​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ជប៉ុន២-០​កាល​ពី​ថ្ងៃ​​យប់​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពាន​រងាន់​ពិភព​លោក​វគ្គ​ជម្រុះ​ជុំ​ទី​២​ជើង​ទី២ ​ក្នុង​ពូល E ។ ខាង​ក្រោម​ជា​ទិដ្ឋភាព និង​វីដេអូ Highlight នៃ​ការ​ប្រកួត​ទាំង​ស្រុង​​រវាង​ក្រុម​ទាំង​ពីរ៖​​

 

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

​រូប​ភាព​​ និង​វីដេអូ Highlight ជំនួប​កម្ពុជា​​ និង​ជប៉ុន​យប់​មិញ

 

 

អត្ថបទ៖ ​ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​