អារម្មណ៍​របស់​ស្ត្រី​បែបណា នៅពេល​បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​យ៍

អារម្មណ៍​របស់​ស្ត្រី​បែបណា នៅពេល​បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​យ៍

ការបាត់បង់​ព្រហ្មចារី​ដោយ​ការ​រួមភេទ​ លើកដំបូង គឺជា​បញ្ហា​ដែល​ធ្វើ​ឲ​ស្ត្រី​ភ័យខ្លាច​នៅពេល​វ័យ​ក្រមុំ​ភាគច្រើន​។ ការភ័យខ្លាច​និង​បារម្ភ​តែមួយគត់​របស់​ពួកគេ​គឺ​«​ការឈឺចាប់​»​។ វា​ពិតជា​យ៉ាងនេះ ​មែនហើយ ការឈឺចាប់​បន្តិចបន្តួច​ប្រាកដ​ជាមាន​សម្រាប់​ការរួម​ភេទ​លើក​ទី​១-២-៣ ឬ​ទី​៤ ។ អ្នកជំនាញ​ខាង​សិច​បាន​អះអាងថា មាន​កត្តា​ច្រើនយ៉ាង​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មានការ​ឈឺចាប់​ក្នុងនោះ​អាច​ថា មកពី​ភាគី​បុរស​ខ្វះ​បច្ចេកទេស ឬ​មិន​ខ្វល់​ពី​សុខទុក្ខ​ស្ត្រី​ដៃគូ (​បង្ខំ​ញាត់​អង្គ​ជាតិ​ទាំង​ទំនើងចិត្ត​…)​។ ដូចនេះហើយ​ទើប​មាន​ដំណោះស្រាយ​ខ្លះៗ ដែល​អាច​កាត់បន្ថយ​ការឈឺចាប់​ទាំងនោះ​ឲ្យ​មក​នៅ​កម្រិត​អប្បបរមា​បាន ដោយ​មុនពេល​និង​អំឡុង​រួមភេទ​សុភាពនារី​គួរ ៖

-​ត្រៀម​សម្ភារ​ចាំបាច់​ទុកជាមុន​ដូចជា ទិញ​ប្រេងរំអិល ព្រោះ​អាចជួយ​បន្ថយ​ការឈឺចាប់​ដោយ​ការ​កកិត និង​ការពារ​ការ​រហែក​រន្ធ​យោនី​។​

-​គួរ​បញ្ចេញ​ពី​ការព្រួយបារម្ភ​របស់ខ្លួន​ប្រាប់​ទៅ​បុរស​ជា​ដៃគូ​ដូចជា​បញ្ចេញ​សំឡេង​ប្រាប់ថា (​អួ​យ ឈឺ​បង​)​។​

-​ត្រូវ​បញ្ចូល​អារម្មណ៍​រួមភេទ​ឲ្យ​ខ្លាំង ដើ​ម្ប​ឲ្យ​ខ្លួនឯង​ឈឺចាប់​តិចតួច​។​

-​អ្វីៗ​ត្រូវ​ធ្វើតាម​សម្រួល​កុំ​បង្ខំ​៕  ដោយ ស្រស់ រុះរោយ

អារម្មណ៍​របស់​ស្ត្រី​បែបណា នៅពេល​បាត់បង់​ព្រហ្មចារី​យ៍