លទ្ធផល​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ FIFA World Cup តំបន់​អាស៊ី​យប់មិញ​

​កីឡា​៖​លទ្ធផល​ការប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​បាល់ទាត់​ពិភពលោក 2018 FIFA World Cup កាលពី​ម្សិលមិញ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី គ្រា​ដែល​៥​ក្រុម​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ចាញ់​ទាំងអស់​៕ សូម​មើល​តារាង​លទ្ធផល​ខាងក្រោម​៖

 

លទ្ធផល​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ FIFA World Cup តំបន់​អាស៊ី​យប់មិញ​