វិធី​ងាយៗ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់​កោង Galaxy S6 edge+ ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយ​ប្រើប្រាស់​និង​ទាក់ទាញ​

: ​អេក្រង់​កាន់តែ​ធំការ​កម្សាន្ត​កាន់តែ​អស្ចារ្យ​Galaxy S6 edge+ ផ្តល់នូវ​ការប្រើប្រាស់​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​ទំនាក់ទំនង​និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ពេញនិយម​បាន​កាន់តែ​ឆាប់រហ័ស​។​

​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការប្រើប្រាស់​មុខងារ​ថ្មី​កាន់តែ​ងាយស្រួល​និង​មាន​ទំនុកចិត្ត​នេះ​គឺជា​គន្លឹះ​ខ្លះៗ​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​មុខងារ​នៅ​គែម​ទូរស័ព្ទ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​។​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ចូលទៅ​កាន់​edge screen menu តាមរយៈ​setting​ជាមុនសិន​។​

វិធី​ងាយៗ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់​កោង Galaxy S6 edge+ ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយ​ប្រើប្រាស់​និង​ទាក់ទាញ​

វិធី​ងាយៗ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់​កោង Galaxy S6 edge+ ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយ​ប្រើប្រាស់​និង​ទាក់ទាញ​

People Edge: សម្រាប់​បន្ថែម​លេខ​ទំនាក់ទំនង​មនុស្ស​ជិតស្និទ្ធ​

​គ្មានអ្វី​សំខាន់​ជាង​មនុស្ស​នៅក្បែរ​ខ្លួន​នោះទេ​ហើយ People Edge​អាចធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​ពួកគេ​ដោយ​អ្នក​អាច​ថែម​ឈ្មោះ​មនុស្ស​ជិតស្និទ្ធ​នៅ​គែម​អេក្រង់​កោង​របស់ Galaxy S6 edge+ បាន​៥​នាក់​និង​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ជាមួយនឹង​ការចែក​ពណ៌​ដាច់ដោយឡែក​ពីគ្នា​។​
 
​ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ចូលទៅ​កាន់​បញ្ជី​លេខ​ទំនាក់ទំនង​អ្នក​អាចដាក់​លម្អ​គែម​អេក្រង់​កោង​ជាមួយនឹង​ពណ៌​ផ្សេងគ្នា​នៅពេល​មាន​លោត​Notification ថ្មី​មក​។​លើសពីនេះទៅទៀត​People Edge​ក៏​អាច​ឲ្យ​អ្នកទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​មិត្ត​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើ​emoticons, pokes​រូបភាព​និង​សារ​ដែល​សរសេរ​ដោយ​ដៃ​បាន​ទៀតផង​។​

​វិធី​ប្រើ​៖
1.​    ​បើក​ទូរស័ព្ទ​ឡើង​
2.​    ​ជ្រើសរើស​មុខងារ​My people
3.​    ​ជ្រើសរើស​Add contact​ហើយ​ជ្រើសរើស​លេខ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ចេញពី​បញ្ជី​លេខ​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​
4.​    ​ដើម្បី​ដាក់​ពណ៌​លើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​នីមួយៗ​tap​លើ​ពណ៌​នៅជាប់​ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង​បន្ទាប់មក​ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​លោកអ្នក​ចូលចិត្ត​
5.​    ​ជាមួយ​ម៉ី​នុយ​People Edge​សូម​ជ្រើសរើស​OnCircle​ហើយ​បើក​វា​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​មិត្ត​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើ emoticons, pokes រូបភាព​និង​សារ​ដែល​សរសេរ​ដោយ​ដៃ​។​
6.​    ​អ្នក​អាច​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​មនុ​ស្ស​ជិតស្និទ្ធ​ដោយ​គ្រាន់តែ​វាស​ទៅកាន់​គែម​ទូរស័ព្ទ​រួច​tap​លើ​លេខ​ទំនាក់ទំនង​
7.​    ​វិធី​មួយទៀត​អ្នក​អាច​បន្ថែម​លេខ​ទំនាក់ទំនង​ដោយផ្ទាល់​ចេញពី​គែម​អេក្រង់​តែម្តង​ដោយ​គ្រាន់តែ​វាសដៃ​រួច​ចុច​សញ្ញា​បូក​(+)​បន្ទាប់មក​ជ្រើសរើស​លេខ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​លោកអ្នក​ចង់​បន្ថែម​។​

វិធី​ងាយៗ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អេក្រង់​កោង Galaxy S6 edge+ ​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ងាយ​ប្រើប្រាស់​និង​ទាក់ទាញ​