កង​ទ​ព័​ជើង​ទឹក មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​រាម ប្រកាស​ធ្វើ​សមយុទ្ធ carat បាញ់​គ្រាប់​ពិត នៅ​សមុទ្រ​កម្ពុជា​

ព្រះសីហនុ: មន្ត្រី​កង​ទ័ពជើង​ទឹក​កម្ពុជា មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​រាម ថ្លែងថា នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ចាប់ពី​ម៉ោង​៨​ព្រឹក ដល់​ម៉ោង​១១​ថ្ងៃត្រង់ កង​នា​វឹកពី​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ក​ម្ពុ​ជា និង​កង​នា​វឹក នាវា​កងទ័ពជើងទឹក សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងធ្វើ​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ carat រួមគ្នា​ដោយមាន ទាំង​បាញ់​គ្រាប់​ពិត នៅក្នុង​ដែនសមុទ្រ​កម្ពុជា ចន្លោះ​កោះតាង និង​កោះ​ពូ​លូ​វ៉ៃ​។

​ករណីនេះ មន្ត្រី​កងទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា សូម​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នកនេសាទ និង​អ្នកធ្វើដំណើរ តាមផ្លូវ​សមុទ្រ​ទាំងអស់ ចៀស​ឆ្ងាយ​ពី​ដែនទឹកទីកន្លែង​ដែលមាន ការធ្វើ​សមយុទ្ធ​នេះ ដើម្បី​សុវត្ថិភាព ហើយ​ព័​ត៌មាន​លំអិត ប្រជាពលរដ្ឋ និង​អ្នកធ្វើដំណើរ​ផ្លូវ​សមុទ្រ អាច​សាកសួរ​ទាក់ទង​ទៅកាន់ទីបញ្ជាការ​មូលដ្ឋាន​ស​មុ​ទ្រ​រាម​៕V​/S

កង​ទ​ព័​ជើង​ទឹក មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​រាម ប្រកាស​ធ្វើ​សមយុទ្ធ carat បាញ់​គ្រាប់​ពិត នៅ​សមុទ្រ​កម្ពុជា​

កង​ទ​ព័​ជើង​ទឹក មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​រាម ប្រកាស​ធ្វើ​សមយុទ្ធ carat បាញ់​គ្រាប់​ពិត នៅ​សមុទ្រ​កម្ពុជា​

កង​ទ​ព័​ជើង​ទឹក មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​រាម ប្រកាស​ធ្វើ​សមយុទ្ធ carat បាញ់​គ្រាប់​ពិត នៅ​សមុទ្រ​កម្ពុជា​