មន្ត្រីឥណទាន សំរាប់សាខា

Company

JOBRIDGE   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Finance

Hiring

23

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Provinces;

Publish Date

Nov-18-2015

Closing Date

Dec-18-2015
  ភារកិច្ចចម្បងៗ និងការទទូលខុសត្រូវ:
•បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ បុគ្គលិកនិងអតិថិជនរបស់យើង។
•ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ពេលមានអតិថិជនមកសាកសួរ ឬហៅទូរសព្ទ័មក។
•សាកសួរពត៍មានអ្នកបង់រំលោះ និងរៀបចំឯសារបង់រំលោះនៅពេលដែលអតិថិជនបានដាក់ស្នើសុំ។
•បំពេញរាល់ឯកសារ និងសំណុំបែបបទរបស់អ្នកបង់រំលោះ។
•គណនាពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកបង់រំលោះ ហើយណាត់ជួបជាមួយអ្នកបង់រំលោះមុនពេលចុះទៅផ្ទះរបស់គាត់។
•ប្រមូលរាល់ពត័មានរបស់អ្នកបង់រំលោះទាំងអស់ ហើយផ្ញើរមកកាន់មន្ត្រីផលិតផល។
•ផ្តល់ពត៍មានទៅកាន់អ្នកបង់រំលោះក្រោយពេលទទួលបានការអនុញ្ញាត ឬបដិសេធពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
•យកម៉ូតូទៅធ្វើការចុះឈ្មោះ និងធ្វើស្លាកលេខ។
•ជួនដំណឹងដល់អ្នកបង់រំលោះឲ្យមកទទួលម៉ូតូវិញបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួច។
•ត្រូវរំលឹកដល់អ្នកបង់រំលោះអំពីថ្ងៃដែលត្រូវបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ។
•ការងារផ្សេងៗនឹងត្រូវបានដាក់អោយធ្វើពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង ប្រសិនបើមានការចាំបាច់ និងបន្ទាន់។
  •បរិញ្ញាបត្រ័ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ, ធនាគារ, ឬផ្នែកដទៃទៀតដែលពាក់ពន្ធ័។
•ចំនេះដឹងផ្នែក មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ធនាគារ ឬឥណទាន។
•ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសល្អទាំងការ និយាយ, សរសេរ, និងស្តាប់។
•ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់, ធ្វើការងារជាក្រុម, និងមានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង់បានល្អ។
•ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រដូចជា (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet & Email)។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Lim Kokheng/ Mr. Jong

Phone

017 554 475 / 016 735 533

Email

[email protected]

Website

Address

112DA, St.167, Phnom Penh, Cambodia (Near Mlob Svay 99 Restaurant, Chinese Embassy)