អ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្ម (Agricultural Technical Staff)

Company

Bayon Heritage Holding Group Co., Ltd.   

type

Private Limited Company

Industry

Agriculture/Foresty/Fishing

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

1

Industry

Agriculture/Foresty/Fishing

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-03-2015

Closing Date

Dec-02-2015
  -ជាជំនួយការក្នុងការពិសោធន៏ដំណាំនៅក្នុងកសិដ្ឋាននានាក្រុមហ៊ុន
-ទទួលទូរស័ព្ទពីអតិថិជន ឬ ដែលបានហៅចូលរួចឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរផ្សេង
-ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនិយាយវិទ្យុ
-ធ្វើរបាយការណ៌ កិច្ចការពិសោធន៌ប្រចាំខែ
-ជួយសម្រួលការងារទៅវិញទៅមកជាមួយបុគ្គលិកបច្ចេកទេសទូទៅ
-ចុះបំពេញការងារខ្លះៗទៅតាមការចាត់ចែងពីថ្នាក់ដឹកនាំ

  -បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម
-ភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើការបាន
-ចេះកំព្យូទរ័ Microsoft និង_ Excel
-កាយសម្បទាមាំមួន និង មានសុខភាពល្អ
-ចរិយាស្លូតបូតសុភាពរាបសារនិងស្មោះត្រង់
-ព្យាយាមតស៊ូស្វិតស្វាញក្នុងការអនុវត្តកាងារ
-អាយុក្រោម៣៥ឆ្នាំ
-មានយានជំនិៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បំពេញការងារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Saravuth

Phone

092640162

Email

[email protected]

Website

http://www.cambodiaagriculture.com/www.signaturesasia.com/www.liqui-moly.de/www.mekongroom.com

Address

#5A, St. 388, Sangkat Tuol Svay Prey II, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh