រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​


រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ ​មាន​រថយន្ត​ចំនួន​១១​គ្រឿង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​គ្នា​នឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់​ការ​ផលិត​ដោយ​សារ​តែ​ដល់​អាយុ​កាល​ដែល​បាន​កំណត់ និង​​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​ស៊េរី​ថ្មី​។ រថយន្ត​ទាំង​នោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

ស៊េរី​ដែល​ឈប់​ផលិត៖

 

-Chevrolet Volt ជំនាន់​ទី​មួយ

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 
-Honda Civic ជំនាន់​ទី​៩

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

-Mercedes-Benz C63 AMG Coupe ស៊េរី​២០១២

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 
ម៉ូដែល​ដែល​នឹង​ឈប់​ផលិត៖​

 

-Infiniti Q40

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

-Land Rover LR2

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

-​Mitsubishi Lancer Evolution

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

-Nissan Xterra

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

 

-Volkswagen Eos

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

 

-Toyota Scion iQ

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

 

-Land Rover Defender

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​
​​

-​​​Mercedes-Benz GLK

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

ចុច​អាន៖ ប៉ូលិស​ Abu Dhabi ​បន្ថែម​​​រថយន្ត​កំពូល​មួយ​គ្រឿង​ទៀត​តម្លៃ​ក្បែរ​ ១​លាន​ដុល្លារ

 

 

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ DigitalTrends

 

នាំមកជូនដោយ

រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​