កម្មវិធីថោកបំផុត ក្នុង Google Play ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមិនដល់ 1,500 រៀល

កម្មវិធីថោកបំផុត ក្នុង Google Play ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមិនដល់ 1,500 រៀល

ជាការពិតណាស់ កាលពីពេលកន្លងទៅ រាល់កម្មវិធីពិសេសៗផ្សេង នៅក្នុង App Store និង Google Play Store របស់ Android ក្រៅពីរបស់ដាក់ឱ្យទាញយក Free គឺរួមមានកម្មវិធី និង ហ្គេមលក់ផ្សេងទៀត ដែលតម្លៃទាបបំផុត គឺ 0.99$ ហើយក៏ជឿជាក់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនគិតថាតម្លៃទាំងនោះនៅតែថ្លៃដដែល។ យ៉ាងណាមុិញ ក្នុងថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសពីការបើកសិទ្ធឱ្យរាល់អ្នកផលិតកម្មវិធី ហ្គេមទាំងអស់ អាចដាក់លក់នៅ App នីមួយៗរបស់ខ្លួន ត្រឹមតម្លៃទាបបំផុតប្រហែលនឹង US$0.25 ឫប្រហែល 1,000 រៀល ទៅតាមតំបន់នីមួយៗ រួមមាន 17 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។ ក្នុងនោះ Google បានកែទម្រង់ថ្មីដូចតទៅ:

 • Brazil: R$ 0.99 (US$0.26) -- ពីមុនយ៉ាងតិច R$2.00
 • Chile: CLP $200.00 (US$0.28) -- ពីមុនយ៉ាងតិច CLP $500.00
 • Colombia: COP$ 800.00 (US$0.26) -- ពីមុនយ៉ាងតិច COP$ 2000.00
 • Hungary: Ft 125.00 (US$0.43) -- ពីមុនយ៉ាងតិច Ft 225.00
 • Indonesia: Rp 3,000.00 (US$0.22) -- ពីមុនយ៉ាងតិច Rp 12,000.00
 • Malaysia: RM 1.00 (US$0.23) -- ពីមុនយ៉ាងតិច RM 3.50
 • Mexico: MXN$ 5.00 (US$0.30) -- ពីមុនយ៉ាងតិច MXN$ 9.90
 • Peru: S/. 0.99 (US$0.30) -- ពីមុនយ៉ាងតិច S/. 3.00
 • Philippines: ₱15.00 (US$0.32) -- ពីមុនយ៉ាងតិច ₱43.00
 • Poland: zł1.79 (US$0.45) -- ពីមុនយ៉ាងតិច zł2.99
 • Russia: руб 15.00 (US$0.23) -- ពីមុនយ៉ាងតិច руб 30.00
 • Saudi Arabia:﷼ 0.99 (US$0.26) -- ពីមុនយ៉ាងតិច 4.00﷼
 • South Africa: R3.99 (US$0.28) -- was R10.00
 • Thailand: ฿10.00 (US$0.28) -- ពីមុនយ៉ាងតិច ฿32.00
 • Turkey: ₺0.59 (US$0.21) -- ពីមុនយ៉ាងតិច ₺2.00
 • Ukraine: ₴5.00 (US$0.21) -- ពីមុនយ៉ាងតិច ₴8.00
 • Vietnam: ₫6,000 (US$0.27) -- ពីមុនយ៉ាងតិច ₫21,000.00

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus កម្មវិធីថោកបំផុត ក្នុង Google Play ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមិនដល់ 1,500 រៀល
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com កម្មវិធីថោកបំផុត ក្នុង Google Play ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមិនដល់ 1,500 រៀល

ចុះថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 05:23 រសៀល

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ