បន្ត​ដាំ​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌​នៅ​ច្រកចូល​ខាងកើត មុខ​ជណ្តើរ​ឡើង​វត្ត​ភ្នំ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៥ ការដ្ឋាន​កែ​លម្អ​រមណីយដ្ឋាន​វត្ត​ភ្នំ បាន​បន្ត​ដាំ​ផ្កា​ចម្រុះ​ពណ៌ នៅ​ច្រកចូល​ខាងកើត ទល់មុខ​ជណ្តើរ​ឡើង​ព្រះ​វិហារ​វត្ត​ភ្នំ ៕