ក្រម​ហ៊ុន​ភ្នំពេញ​ថូ​ល​វេ នឹង​យក​តម្លៃ​សេវា លើ​យានយន្ត​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​វេងស្រេង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ខែធ្នូ​

ភ្នំពេញ: ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរ​ដែល​កើតមានឡើង​ស្ទើរ​រាល់ថ្ងៃ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចុះកិច្ចសន្យា​សម្បទាន​ថ្មី​ជាមួយ​ក្រម​ហ៊ុន​ភ្នំពេញ​ថូ​ល​វេ ដើម្បី​សាងសង់​ពង្រីក​ផ្លូវ​ចោមចៅ​-​ស្ទឹងមានជ័យ (​វេងស្រេង​) ចាប់ពី​សួនច្បារ​ចោមចៅ​ដល់​ច្រមុះជ្រូក​ស្ទឹងមានជ័យ​។ ដូច្នេះ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ចំណាយ​ទុនវិនិយោគ​ថ្មី សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​យក​តម្លៃ​សេវា​ថ្មី​លើ​យានយន្ត​ដែល​ធ្វើ​ចរាចរណ៍​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​វិនិយោគ​នេះ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៥​ខាងមុខនេះ​។​

ក្រម​ហ៊ុន​ភ្នំពេញ​ថូ​ល​វេ នឹង​យក​តម្លៃ​សេវា លើ​យានយន្ត​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​វេងស្រេង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ខែធ្នូ​

ក្រម​ហ៊ុន​ភ្នំពេញ​ថូ​ល​វេ នឹង​យក​តម្លៃ​សេវា លើ​យានយន្ត​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​វេងស្រេង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ខែធ្នូ​

ក្រម​ហ៊ុន​ភ្នំពេញ​ថូ​ល​វេ នឹង​យក​តម្លៃ​សេវា លើ​យានយន្ត​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​វេងស្រេង ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ខែធ្នូ​