ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក


ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក

សួន​​កណ្ដាល​ទី​ក្រុង​ញ៉ូវយក​សហរដ្ឋអាមេរិក​ Central Park ជា​ទី​​កន្លែង​សម្រាប់​អ្នក​រស់​នៅ​​ក្រុង​​ទៅ​ដើរ​លេង​កម្សាន្ត ទៅ​ហាត់​ប្រាណ ឬ​ទៅ​​លំហែ​​កាយ​​បន្ទាប់​ពី​​ចប់​​ការងារ​​នៅ​ទី​នោះ។ ​សួន​ស្រស់​ស្អាត​កណ្ដាល​ក្រុង​បាន​រៀប​ចំ​​​​​បើក​​ជូន​សាធារណជន​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​​១៨៥៧ មក រចនា​ដោយ​​លោក Frederick Law Olmsted និង លោក​ Calvert Vaux ។

 

ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
 

ចង់​ដឹង​ថា​​ទិដ្ឋភាព​នៅ​ទី​នោះ​យ៉ាង​ណា​សូម​ទស្សនា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
 

ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
ទស្សនា​​សួន​ Central Park បង្ហាញ​​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​​ប្លែក​សម្រាប់​អ្នក​​​ក្រុង​ញ៉ូវយក
 

ចុចអាន៖ រូបថតដាក់​​ប្រកួត​ពានឆ្នាំ​២០១៦ ស្អាតៗ​ត្រជាក់​ភ្នែក​អស់​ទាស់

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ boredpanda ​​