ព្រឹក​នេះក្រសួង​ការ​បរទេស​កោះ​អញ្ជើញ​ទូតទាំង​អស់​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ចូល​រួម​ប្រជុំ​

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ សេចក្តី​រាយការណ៍​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ វិច្ឆិកា នេះ ក្រសួង​ការ​បរទេស​បាន​កោះ​អញ្ជើញ​​​ទូត​​ទាំង​អស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មក​ចូល​រួម​ប្រជុំ​ទាក់​ទង​នឹង​បញ្ហា​នយោ​បាយ​ និង​សន្តិ​សុខ​ក្នុង​ប្រទេស​ បន្ទាប់​ពីកើត​មាន​អំពើ​ភេរ​វកម្ម​នៅ​ទី​ក្រុង​ប៉ារីស​កន្លង​មក​។

ខណៈ​នេះ​លោក​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហោ ណាំ​ហុង កំពុង​ពន្យល់​ពី​ស្ថាន​ភាព​នយោ​បាយ​ក្នុង​ប្រទេស​ដល់​អ្នក​ការទូត​ដែល​មាន​ប្រហែល​២៨​ទូត​ចូល​រួម​៕