រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន

រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន

រថយន្តម៉ាក M4 GTS របស់ក្រុមហ៊ុន BMW ទើបតែបានដាក់បង្ហាញកាលពីថ្មីៗ នេះនៅ Pebble Beach ដើម្បីរំឭកខួបរថយន្តម៉ាក M3 ដែលបានចេញកាលពី 30 ឆ្នាំមុន។ រថយន្តស៊េរីថ្មីនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ Water Injection Systerm ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រសាំងបានកាន់តែច្រើន និង មានកម្លាំងម៉ាស៊ីនកើនឡើងរហូតដល់ 360 kw (500 hp).

រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន

រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន

រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com រថយន្តម៉ាក M4 GTS បំពាក់បច្ចេកវិទ្យាបាញទឹកនៅក្នុងម៉ាស៊ីន

ចុះថ្ងៃទី 19 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 9:00 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ