វិធី​សាស្រ្ត​ងាយៗ ដើម្បី​បង្កើត Gmail និង គណនី Facebook ថ្មី

វិធីសាស្រ្តនេះ នរណាៗក៏អាច​ធ្វើ​បាន​ដែរ តែ​ដោយ​សារ​តែ​នៅ មាន​ប្រិយ​មិត្ត​ជា​ច្រើន សួរ​មក​កាន់ ខេមបូ អំពី​វិធី​សាស្រ្ត​បង្កើត Facebook ដូច្នេះ​ហើយ នៅ​ថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្រ្តងាយៗ ដើម្បី​បង្កើត គណនី Facecbook ជាមួយនឹង Gmail តែម្តង អមនឹងតិចនិកខ្លះៗដែលអ្នកមិនទាន់ដឹង។

វិធី​សាស្រ្ត​ងាយៗ ដើម្បី​បង្កើត Gmail និង គណនី Facebook ថ្មី

 របៀបបង្កើតនេះ គឺធ្វើតាមរយៈ Browser តែម្តង ជាមួយនឹងវីដេអូណែនាំខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ជាក់៖​ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលេខទូរស័ព្ទ ឬ មិនចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទ អ្នកត្រូវបំពេញពត៌មាន​នៅ​ពេល​បង្កើត គណនី Gmail ឬ Email ផ្សេងៗ អោយដូចគ្នាជាមួយនឹងពត៌មាន​ដែលអ្នក​បំពេញ​ពេល​បង្កើត​គណនី Facebook ដូចជា ឈ្មោះ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និង ភេទ។

  • ដោយ: Meng
  • 11:42 AM, 19 November
  • ប្រភព: ខេមបូរីផត
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ