ឥណ្ឌាសន្យា​មិន​ឲ្យ​មានការ​សាងសង់​ប្រាសាទ​ណាមួយ​មាន​រចនាបថ​ដូច​អង្គរវត្តខ្មែរ នៅ​លើ​ទឹកដី​ឥណ្ឌា

លេខាធិការ​នៃក្រសួងការ​បរទេស​ឥណ្ឌា​បាន​ធ្វើការ​ឆ្លើយតប​ទៅ​កាន់​​ឯកអគ្គរាជ​ទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌាថា ឥណ្ឌា​នឹង​មិនឲ្យ​មានការ​សាងសង់​ប្រាសាទ​ណាមួយ​នៅ​លើ​ទឹកដី​ឥណ្ឌាមាន​រចនាបថ​ដូច​អង្គរវត្តខ្មែរ​នោះឡើយ។