តើគួរប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ កុំព្យូទ័រណាមួយ ដែលត្រូវ ជាមួយអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័ន របស់លោកអ្នក?

សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទ អាជីវកម្ម និងគ្រប់ស្ថាប័ន ទាំងអស់មិនថា ជាក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម រោងចក្រ ........បញ្ហាបញ្ជីគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុជាកត្តាសំខាន់បំផុត ដែលមិនអាចធ្វេសប្រហែស បានឡើយ ចំណុចចម្បងដែលលោកអ្នកត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់បំផុត គឺកត្តាធនធានមនុស្ស និងការប្រើប្រាស់កម្ម វិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នៅលើពិភពលោកមាន កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ កុំព្យូទ័រច្រើនប្រភេទណាស់ ព្រមទាំងមានសមត្ថភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលកម្មវិធីខ្លះផ្តោត សម្រាប់ តែប្រភេទក្រុមហ៊ុនតូចៗ ខ្លះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗខ្លះ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម ខ្លះសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនសំណង់ ខ្លះសម្រាប់រោងចក្រ ខ្លះសម្រាប់អង្គការ។ល។ ប្រសិនបើជ្រើសរើសកម្មវិធីខុស បណ្តាលឲ្យជួបប្រទះនូវការពិបាកនានាដូចជា ៖ កម្មវិធីយឺតកម្មវិធីខុស ឬមិនគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌ ប្រើប្រាស់ .......។

Leopard Business Consultancy Co., Ltd.(LBC) ជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់ លើកិច្ចការទាំងឡាយនេះ ដោយជួយលោកអ្នកបានគ្រប់បែបយ៉ាង លោកអ្នកប្រាកដជាទទួល បាននូវ ភាពភាពងាយស្រួលគ្មានការបារម្មណ៍ លើបញ្ហាគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ LBC ផ្តល់ជូនលោកអ្នក រួមមាន៖

- សេវាជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន License ត្រឹមត្រូវមាន សមត្ថភាពស្រប តាមទំហំ និងប្រភេទនៃអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកស្របតាមស្តង់ដា International Financial Reporting Standard និងCambodia Accounting Standard .

- សេវាតម្លើងកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័ន របស់កម្មវិធីឲ្យត្រូវតាមទំហំ និងប្រភេទអាជីវកម្មជាក់ស្តែង (Customization and Internal control design) ព្រោះគ្រប់ប្រភេទ នៃកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់តែងតែមានចំណុច ឬផែ្នកខ្លះនៃកម្មវិធី ដែលស្ថាប័នលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើប្រាស់។

- សេវាហ្វឹកហាត់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នក ឲ្យចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្បាស់លាស់និងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទាក់ទងអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ ជាប់ ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987 អ៊ីម៉ែល [email protected]

ក្រៅពីនេះ LBC មានសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... របស់លោកអ្នកដល់ទីកន្លែងតាមមុខងារ និងតួនាទី(ប្រធានគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និងគ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត)ធ្វើឲ្យបុគ្គលិក របស់លោកអ្នកចេះនិងយល់ច្បាស់អំពីគោលនយោបាយ  នីតិវិធី គណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំឯសារពន្ធដារ និងការបង់ពន្ធដែលត្រឹមត្រូវ ការកត់ត្រាបញ្ជី គណ នេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាមគោល នយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ព្រមជាមួយចំណេះដឹងនានា ពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987។

តើគួរប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ កុំព្យូទ័រណាមួយ ដែលត្រូវ ជាមួយអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័ន របស់លោកអ្នក?

តើគួរប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ កុំព្យូទ័រណាមួយ ដែលត្រូវ ជាមួយអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័ន របស់លោកអ្នក?