តវ៉ា​ច្រើន​លើក​មិន​បាន​លទ្ធផល ​លើក​នេះ​លី​ មឈូស​មក​តាំង​ តវ៉ា​​ជា​ថ្មី​មុខ​សាលាក្រុង

តវ៉ា​ច្រើន​លើក​មិន​បាន​លទ្ធផល ​លើក​នេះ​លី​ មឈូស​មក​តាំង​ តវ៉ា​​ជា​ថ្មី​មុខ​សាលាក្រុង
១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង ១០:១៧

វេជ្ជបណ្ឌិត​អេ​ស្ប៉ា​ញ​បាត់​ខ្លួន​20​ឆ្នាំ​មុន​បច្ចុប្បន្ន​រស់នៅ​ក្នុង​ព្រៃ​ជ្រៅ​នៃ​ប្រទេស​អីុ​តា​លី

វេជ្ជបណ្ឌិត​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ម្នាក់​ដែល​បាត់​ខ្លួន​២០​ឆ្នាំ​មុន ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ថា​ស្លាប់​បាត់​ទៅ​ហើយ បន្ទាប់​ពី​គ្មាន​ដំណឹង​សោះ ។ គួរ​ឱ្យ​នឹក​ស្មាន​មិន​ដល់​កាលពី​ពេល ថ្មី​ៗ​កន្លង​មក វេជ្ជបណ្ឌិត​រូប​នោះ​ត្រូវ​ប្តី​-​ប្រពន្ធ​មួយគូ​ដើរ​ដក​ផ្សិត