​វណ្ណ វ​ល្ល័​ក អះអាងថា នាង​ហ៊ាន​សិច​ស៊ី​មិន​ចាញ់​តារា​បរទេស​ទេ​

​​ ដំណឹងថ្មី៖ ​វណ្ណ វ​ល្ល័​ក ជា​តារា​សម្ដែង​ដែល​និយម​សម្ដែង​ជា​តួអង្គ​ក្រ​ម៉ិច​ក្រ​ម៉ើ​ម និង​កាច​ឆ្នាស​ពិសេស​នោះ​ទស្សនិកជន​បាន​ស្គាល់​នាង តាមរយៈ​កា​រប​ង្ហ​ញ​រូបភាព​សិច​ស៊ី​ជាច្រើន​សន្លឹក នៅលើ​ទំព័រ​សារព័ត៌ មាន​។ ពេល​នោះដែរ​ធ្លាប់​ប្រាប់ថា នៅ​ចុងឆ្នាំ ២០១៥ ឬ​ដើមឆ្នាំ​២០១៦ នាង​នឹង​បង្ហាញ​រូបភាព​ស