អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​សេចក្តីណែនាំ អនុវត្ត​ទិវា​អនាម័យ​បរិស្ថាន​ជាតិ ថ្ងៃ​២៣​វិច្ឆិកា​

ភ្នំពេញ: លោកប៉ា​សុជាតិ​វង្ស អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានចេញ​សេចក្តីណែនាំ នៅ​ថ្ងៃទី​១៩​វិច្ឆិកា​នេះ ទៅកាន់​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ទាំង​១២ ស្ថាប័ន​សាធារណៈ ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស និង​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​រដ្ឋ និង​ឯកជន រួមទាំង​មន្ទីរ​បរិស្ថាន​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឲ្យ​ចូលរួម​ធ្វើ​ពលកម្ម សម្អាតផ្ទះ​សម្បែង ដី​ឡូ​តិ៍ ភូមិស្ថាន រោងចក្រ​សហគ្រាស និង​សាលារៀន ជាដើម ដើម្បី​ចូលរួម​ទិវា​បរិស្ថាន​ជាតិ ថ្ងៃ​២៣​វិច្ឆិកា​។​

អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​សេចក្តីណែនាំ អនុវត្ត​ទិវា​អនាម័យ​បរិស្ថាន​ជាតិ ថ្ងៃ​២៣​វិច្ឆិកា​