ជំនួបកំពូល​សេដ្ឋកិច្ច​APEC គ្រប​បាំង ជិត ដោយ​បញ្ហា​ភេរវកម្ម

នៅ​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៃ​ជំនួបកំពូល​សេដ្ឋកិច្ច​APEC ក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ានីល ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក បាន​អំពាវនាវ ឲ្យ​មាន​ការសហការ​ជា​សកល​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុមភេរវនិយម។ អំពើភេរវកម្ម និង​ជម្លោះ​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង បាន​ក្លាយ​ជាប្រធានបទ​នាំមុខ នៅ​ក្នុង​ជំនួប​កំពូល​APEC ដែល​តាមពិត មាន​គោលដៅ ផ្តោត​ទៅលើ​ការពង្រឹង​ចំណង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅក្នុង​តំបន់។