រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

របាយការណ៍​របស់​វិបសាយ​ Automotive News បាន​បង្ហាញ​​ពី​ទិន្នន័យ​នៃ​ចំនួន​​លក់​សរុប​របស់​រថយន្ត​ជា​ច្រើន​ម៉ូដែល ​ដែល​បាន​ចេញ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​សហរដ្ឋអាមេរិក។​ ក្នុង​​ចំណោម​នោះ​គេ​ឃើញ​មាន​រថយន្ត​ប្រភេទ Sedan ១០​ម៉ូដែល​​ លក់​ដាច់​ជាង​គេ​​​គិត​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០១៥។

 

តោះ​! ទៅ​មើល​រថយន្ត​ណា​ខ្លះ​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​នៅ​អាមេរិក៖

 

១. Toyota Camry៖ លក់​បាន​ ៣៦១ ១១១​គ្រឿង​

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

២. Toyota Corolla៖ លក់​បាន​ ៣០៦ ៦៩៣គ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៣. Honda Accord៖ លក់​បាន​ ២៩៤ ៩៣៥គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៤. Nissan Altima៖ លក់​បាន​ ២៨៣ ៣៧២គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៥. Honda Civic៖ លក់​បាន​ ២៧៧ ៥៣៨គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៦. Ford Fusion៖ លក់​បាន​ ២៥៥ ១៤៣គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៧. Hyundai Elantra៖ លក់​បាន​ ២០៩ ៨៣០គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៨. Chevrolet Cruze៖ លក់​បាន​ ១៩៣ ៦៨០គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

៩. Ford Focus៖ លក់​បាន​ ១៨០ ២៨៧គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

១០. Hyundai Sonata៖ លក់​បាន​ ១៧៣ ៧៥១គ្រឿង

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

ចុច​អាន៖ រថយន្ត​១១​គ្រឿង​ដែល​នឹង​លែង​ផលិត​​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦

 

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ CarandDriver​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាំមកជូនដោយ

រថយន្ត​១០​ម៉ូដែល​​លក់​ដាច់​ជាង​គេ​លើ​ទីផ្សារ​អាមេរិក​​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​​