សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម


សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

ជា​រៀងរាល់​​ថ្ងៃ​នា​​ម៉ោង​ប្រហែល ៤​ទាប​ភ្លឺ​​តទៅ​កំពង់​ចម្លង​​ភ្នំពេញ​-អរិយក្សត្រ​ នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ចរាចរណ៍​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​របស់​​ខ្លួន​ទៅ​មក​។

 

តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​បុរស​ម្នាក់​អ្នក​ប្រមូល​លុយ​នៅ​កំពង់​ចម្លង​ខាង​លើ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កំពង់​ចម្លង​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​ដឹ​ក​ភ្ញៀវ​របស់​ខ្លួន​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​​នា​វេលា​ម៉ោង ៤​ទាប​ភ្លឺ ដែល​មាន​ច្រើន​ជើង​មែន​ទែន​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ​​ ហើយ​មមាញឹក​ខ្លាំង​គឺ​ពេល​ព្រឹក​ និង​ល្ងាច​។ ខាង​ក្រោម​​ជា​សកម្មភាព​​​មមាញឹក​​នៃ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ឆ្លងកាត់​នៃ​​កំពង់​ចម្លង​​​​​ភ្នំពេញ​-អរិយក្សត្រ៖​​​​​

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

សកម្មភាព​មមាញឹក​កំពង់​ចម្លង​ភ្នំពេញ​-​អរិយក្សត្រ​នា​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​