ការវាយប្រហារ​ពី​ក្រុម​ភេរវជន​កើនឡើង​៨០%

​អង្គការ Vision of Humanity ឬ​អង្គការ​ទស្សនៈ​នៃ​មនុស្សជាតិ​បានចេញ​របាយការណ៍​វាស់​ស្ទង់​ផលប៉ះពាល់​បណ្ដាលមកពី​អំពើ​ភេរវកម្ម ឆ្នាំ​២០១៥​។​ ​របាយការណ៍​នោះ​បង្ហាញថា កាលពី​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ មាន​មនុស្ស​៣២៦៥៨​នាក់​បាត់​បង់ជីវិត​ដោយសារតែ​ការវាយប្រហារ​ពី​ក្រុម​ភេរវជន​។ តួលេខ​នេះ មាន​ចំនួន​កើនឡើង​៨០%​បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្