0101_សន្តិសុខនារី($200)

Company

JOBRIDGE   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Security guard/Driver/Maid

Hiring

10

Industry

Trading

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Female

Language

English-- Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-06-2015

Closing Date

Dec-06-2015
  - រក្សាសុវត្ថិភាព ទ្រព្យនិងបុគ្គលិក
- រាយការណ៍អ្វីដែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណ
- ធានាសណ្តាប់ធ្នាបក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវ
- ការត្រួតពិនិត្យរៀបចំនិងសម្របសម្រួលភ្ញៀវ
- រក្សាសុវត្ថភាពភ្ញៀវពេលចេញ និងចូល
- ដើរល្បាតបរិវេណក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារ និងត្រួតពិនិត្យមើលការចេញចូលក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ហើយត្រូវបា្រកដថាទ្វារ, បង្អួច និងច្រកចូលគឺមានសុវត្តិភាព។
- ត្រួតពិនិត្យ និងចុះបញ្ជីរាល់បុគ្គលិក ឬក៏ភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលចេញចូលក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារអំពើរចោរកម្ម។
- ត្រួតពិនិត្យកាបូបដាក់អ៊ីវ៉ាន់របស់បុគ្គលិកដើម្បីការពារក្នុងករណីមានលាក់ ឧបករណ័ហាមឃាត់ពេលដើរចេញចូលបរិវេណក្រុមហ៊ុន។
- ជួយសំរួលរាល់ការងារដែលថ្នាក់ដឹងនាំ និងភ្ញៀវពឹងអោយជួយ។
- ពិនិត្យពិច័យ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន។ ហើយនិងឃ្លាំងដាក់អ៊ីវ៉ាន់ដើម្បីប្រាកដថាវាមានសុវត្តិភាពនិងការការពារ។
- ត្រូវបា្រកដថាបរិវេណក្រុមហ៊ុន និងឃ្លាំងដាក់អ៊ីវ៉ាន់ត្រូវស្អាត និងមានរបៀប។
- ត្រួតពិនិត្យ, ចុះបញ្ជី និងរៀបចំបុគ្គលិកសន្តិសុខដែលក្រុមហ៊ុនជួលពីក្រៅ។
  - Working with shift schedule (8h/day)
8:00am to 6:00pm
1:00pm to 11:00pm

- បេក្ខនារី ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
- អាចផ្លាស់ប្តូពេលវេលាធ្វើការបាន
- បទពិសោធន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងល្បាត
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់
- រូបរាងរាងកាយល្អ រឹងមាំ និងស្វាហាប់
- មានបទពិសោធផ្នែកសន្តិសុខរយៈពេល១ឆ្នាំ ឡើងទៅ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារ, មានភាពស្មោះត្រង់, ចេះធ្វើការងារជាក្រុម និងមានទំនាក់ទំនងល្អ
- ត្រូវមានរូបសម្បត្តិសម្យរម្យ
- និយាយ អាន សរសេរ ភាសារអង់គ្លេសបានបង្គួរ

ដាក់ពាក្យភ្លាម សំភាសន៍ភ្លាម

ប្រាក់ខែ ២០០ដុល្លារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Lim Kokheng/ Mr. Jong

Phone

017 554 475 / 016 735 533

Email

[email protected]

Website

Address

112DA, St.167, Phnom Penh, Cambodia (Near Mlob Svay 99 Restaurant, Chinese Embassy)