0313_ជាងទឹក

Company

JOBRIDGE   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Education/Training

Hiring

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-06-2015

Closing Date

Dec-06-2015
 
  បេក្ខជន បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖
• បទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំ
• កម្រិតយល់ដឹងខ្ពស់ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធទឹក
• ការព្យាយាម និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
• ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងទំនាក់ទំនងល្អ
• ភាពស្មោះត្រង់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Lim Kokheng/ Mr. Jong

Phone

017 554 475 / 016 735 533

Email

[email protected]

Website

Address

112DA, St.167, Phnom Penh, Cambodia (Near Mlob Svay 99 Restaurant, Chinese Embassy)