កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កណ្តាល ៖ មន្រ្តីសមត្ថកិច្ចស្រុកខ្សាច់កណ្តាល បានឲ្យដឹងមុននេះថា កម្មករនៃរោងចក្រ PPNP Soyatoy ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស 7NG ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល បានដួលសន្លប់ កើនឡើងជាង៣០០នាក់ នៅវេលាម៉ោង ១០៖៤០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដោយសង្ស័យអាចមកពី ពុលថ្នាំដែលប្រជាពលរដ្ឋ បាញ់ស្រូវរបស់ពួកគាត់នៅជិតនោះ។

នៅពេលនេះកម្លាំង សមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរជាច្រើន បានហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជួយដឹកជនរងគ្រោះ ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។ សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីម្សិលមិល មានកម្មករ-កម្មការិនីប្រមាណ ៣០-៣៥ នាក់ បានពុលថ្នាំបាញ់ស្រូវ កសិករក្បែរោងចក្រ បណ្ដាលឲ្យមានអាការក្អួតចង្អោរ ដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ ស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រ ppnp soyatoy (7ng) ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ក្នុងឃុំសន្លួង ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល៕

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ

កម្មកររោងចក្រ PPNP Soyatoy (7NG) ជាង៣០០នាក់ បានដួលសន្លប់ សង្ស័យអាចមកពី ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ថ្នាំស្រូវ