ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ភ្នំពេញ៖ ពិធីការិនីកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសំឡេង នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ MyTV នាង ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ក្នុងកម្មវិធី«តុបំភ្លឺ»កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ត្រូវបានប្អូនៗលួចរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតឲ្យ ធ្វើឲ្យនាងរំភើបចិត្ត ស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែក មិនជាប់ទៅហើយ ។

រូបថតជាច្រើនសន្លឹក ត្រូវបានពិធីការិនីរូបស្អាត ធ្លាប់មានប្រវត្តិស្នេហ៍ជូរចត់ ជាមួយលោក គង់ វិសាល នាង ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន យកមកបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបង្អួតទស្សនិកជន និងអ្នកគាំទ្រឲ្យបានឃើញ ពីភាពសប្បាយរីករាយ និងសុភមង្គល នៅក្នុងគ្រួសារ ដោយប្អូនៗប្រុសស្រី របស់នាង បានបង្ហាញពីទំហំចិត្តស្រលាញ់ យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងស្រី ។ ពួកគេបានលួចរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀង ខួបកំណើតមុនថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យបងស្រី នាងពេជ្រ សិរីរ័ត្ន មានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយ ស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែក៕

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត

ពេជ្រ សិរីរ័ត្ន ត្រូវប្អូនៗ ធ្វើឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួប​កំណើត