តុលាការចេញដីកាថ្មីមួយទៀត កោះហៅលោក សម រង្ស៊ី ឲ្យ​ចូល​ខ្លួន​មក​បំភ្លឺ​នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ពាក់ព័ន្ធបទ​សមគំនិត​ក្នុង​អំពើ​ក្លែង​បន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញដីកាកោះហៅលោក សម រង្ស៊ី ឲ្យចូលខ្លួន មកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ពាក់ព័ន្ធបទសមគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ, ប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែង និងញុះញង់បង្ កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរ ដល់សន្តិសុខសង្គម ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ៕

តុលាការចេញដីកាថ្មីមួយទៀត កោះហៅលោក សម រង្ស៊ី ឲ្យ​ចូល​ខ្លួន​មក​បំភ្លឺ​នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ពាក់ព័ន្ធបទ​សមគំនិត​ក្នុង​អំពើ​ក្លែង​បន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ